Processing Processing...

Hổ trợ trực tuyến

0909.077.805 (Mr.Truyện)
0939.072.669 (Ms.Trường)

Tin tức

Tin tức

Alexa rank

Kiểm tra tên miền


Bảng giá tên miền

Bảng giá tên miền quốc tế

Tên miền Phí cài đặt Phí hàng năm
.com Miễn phí 230.000 VNĐ/năm
.net Miễn phí 230.000 VNĐ/năm
.org Miễn phí 230.000 VNĐ/năm
.info Miễn phí 210.000 VNĐ/năm
.biz/.us Miễn phí 220.000 VNĐ/năm
.asia Miễn phí 375.000 VNĐ/năm

Bảng giá tên miền quốc gia

Tên Miền Phí cài đặt Phí duy trì hàng năm
.vn 350.000 VND 480.000 VND/năm
.com.vn 350.000 VND 350.000 VND/năm
.net.vn 350.000 VND 350.000 VND/năm
.org.vn 350.000 VND 350.000 VND/năm
.info.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm
.biz.vn 350.000 VND 350.000 VND/năm
.gov.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm
.edu.vn 200.000 VND 200.000 VND/năm